DIỄN CHÂU: HOÀN THÀNH ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM CẤP CƠ SỞ, NHIỆM KỲ 2024 - 2029

13:03 30/03/2024

Huyện Diễn Châu, 37/37 xã, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029. Có thể nói Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở được tổ chức đúng chỉ đạo, đảm bảo trang trọng, thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở.

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Diễn Thịnh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Để Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn huyện được tổ chức thành công theo quy định, hướng dẫn tổ chức Đại hội của Mặt trận tỉnh và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Diễn Châu tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp huyện Diễn Châu gồm 11 đồng chí do đồng chí Đặng Quang Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng ban. Thành lập 2 đoàn chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn gồm 12 đồng chí do 02 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Trưởng đoàn, 02 đồng chí Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện làm phó đoàn. MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng lịch thời gian duyệt và Đại hội cho từng xã, hướng dẫn MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tham mưu thành lập Ban chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam xã, 37 xã, thị trấn và các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ban hành hệ thống các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, tổ chức Hội nghị tập huấn để triển khai các văn bản Đại hội..
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chọn xã Diễn Thịnh là đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở nhằm rút kinh nghiệm cho MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn. Đại hội điểm MTTQ Viêt Nam xã Diễn Thịnh diễn ra trong 2 buổi, chiều ngày 27 và sáng ngày 28/12/2023. Đại hội có sự tham dự của Đại diện Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp huyện, các đoàn chỉ đạo, Chủ tịch MTTQ Việt Nam 36 xã, thị trấn. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo được nội dung, thời gian và hình thức theo đúng quy định, được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận đánh giá cao. Sau Đại hội điểm, Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở được tổ chức đồng loạt từ tháng 1/2024. Đến ngày 22/3/2024, 37/37 xã, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam.

Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diễn Thịnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt nhận nhiệm vụ

Quá trình triển khai chuẩn bị và tổ chức Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện luôn quan tâm, hướng dẫn sâu sát MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, đồng thời MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn luôn nhận được sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể.
Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thông qua một số nội dung chủ yếu như: báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, dự thảo sửa dổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; đại biểu dự Đại hội trình bày tham luận; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ mới; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện.

Ảnh: Ông Ngô Sỹ Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội cấp cơ sở

Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, trang trọng và nghiêm túc, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng, tính tiêu biểu, tính thiết thực theo hướng dẫn của MTTQ Việt Nam. Nhiều đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nội dung và chương trình điều hành của đại hội. Tài liệu Đại hội được cung cấp cho Đại biểu thông qua mã QR. Nhân sự của đại hội được các cấp ủy quan tâm, thực hiện đúng quy trình, đủ số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng, đảm bảo nguyên tắc của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã thực hiện đồng phục áo vàng cho các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa mới, tạo nên sắc màu riêng của Mặt trận. Một số xã có gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Ảnh: Đại diện các tầng lớp nhân dân chúc mừng Đại hội

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã khóa mới với tổng số 1309 vị (trong đó ngoài đảng có 331 vị, tôn giáo có 84 vị, nữ có 522 vị, người cao tuổi nhất là 86 tuổi, thấp tuổi nhất là 18 tuổi). Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn khóa mới đã hiệp thương cử ra Ban Thường trực khóa mới với tổng số 124 vị. Trong đó 30 xã có Phó Chủ tịch không chuyên trách do Phó Bí thư Thường trực hoặc Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm. Có 7 xã khuyết Phó chủ tịch không chuyên trách MTTQ Việt Nam xã do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm nhiệm chủ tịch MTTQ Việt Nam xã. 36 vị Chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp xã tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy (6 xã Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Chủ tịch MTTQ), 01 xã đang khuyết Chủ tịch MTTQ xã (Diễn Hạnh). Có 12 xã có 01 phó chủ tịch phụ trách công tác tôn giáo.
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tinh thần: Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới, khát vọng và phát triển đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đông đảo các tầng lớp nhân dân, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Diễn Châu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5/2024.

Bài và ảnh: Việt Hà
Ủy ban MTTQ VN huyện Diễn Châu

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác