BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRẢ LỜI Ý KIẾN CỦA CỬ TRI

16:09 15/09/2023

Ngày 29/8/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023.

Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và trang Fanpage Mặt trận Nghệ An trích đăng toàn văn nội dung văn bản trả lời ý kiến cử tri của Bộ Giáo dục đào tạo để cử tri được biết.

BAN BIÊN TẬP

* Xem chi tiết nội dung văn bản trả lời tại đây

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác