ỦY VIÊN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

10:08 11/08/2020

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC HIỆN NAY

TRÚ QUÁN

GHI CHÚ

I

CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN (36 vị)

1

Hoàng Nghĩa Hiếu

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

TP Vinh

2

Kha Văn Tám

Chủ tịch Liên Đoàn Lao động tỉnh

TP Vinh

0913054940

3

Nguyễn Quang Tùng

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Tp Vinh

0913074064

4

Nguyễn T.Quỳnh Hoa

PCTTT Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

TP Vinh

0902204709

5

Nguyễn Sỹ Hội

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

TP Vinh

6

Lê Văn Lương

Bí thư Tỉnh đoàn

TP Vinh

0947888229

7

BS: Hoàng Văn Hảo

Chủ tịch Hội Đông y tỉnh

TP Vinh

0913274407

8

Nguyễn Thanh Hiền

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh

TP Vinh

0912939288

9

Cao Đăng Vĩnh

Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh

TP Vinh

0913274434

10

Đậu Quang Vinh

PCTTT Liên hiệp Hội KHKT tỉnh

TP Vinh

0904483989

11

Nguyễn Hồng Kỳ

PCTTT Liên hiệp các TCHN tỉnh

TP Vinh

0912921116

12

Lê Xuân Hai

Chủ tịch Hội Người mù tỉnh

TP Vinh

0977564600

13

Hoàng Quốc Hào

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

TP Vinh

0912741169

14

Nguyễn Lương Hồng

Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh

TP Vinh

0919609998

15

Trần Minh Ngọc

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh

TP Vinh

0913543920

16

Nguyễn Kỳ Hồng

Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An

TP Vinh

0963304869

17

Phạm Xuân Hợi

Chủ tịch Hội Dân số KHHGĐ

TP Vinh

0912193237

18

LM: Ng. Đăng Điền

Chủ tịch Uỷ ban ĐK Công giáo

TP Vinh

0968211817

19

Nguyễn Thế Thắng

Chủ tịch Hội Làm vườn Nghệ An

Diễn Châu

0357567567

20

Chu Vĩnh Hiệp

Chủ tịch Hội Cựu TNXP

TP Vinh

0912136972

21

Hoàng Viết Đường

Chủ tịch Hội DN nhỏ & vừa

TP Vinh

0919920668

22

Nguyễn Tất Diên

Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh

TP Vinh

0913273805

23

Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin

24

Đậu Văn  Đình

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh

TP Vinh

0913274799

25

Nguyễn Trọng Thành

CT Hội Chiến sỹ CM bị địch bắt tù đày

TP Vinh

0917804959

26

Nguyễn Hải Thanh

CT Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ NKT

TP Vinh

0947131888

27

Hồ Mậu Thanh

Chủ tịch Hội LH Văn học NT

TP Vinh

0912917646

28

Trần Văn Tuân

Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn,

đường Hồ Chí Minh

TP Vinh

0913078152

29

Nguyễn Xuân Cận

Chủ tịch Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng trị 1972

tỉnh Nghệ An

TP Vinh

0912099248

30

Hồ Đức Thành

Chủ tịch Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh

TP Vinh

0913273881

31

Nguyễn Bá Châu

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

Nghi Lộc

0983816248

32

Hồ Xuân Hợp

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư  N. An

TP Vinh

0946304999

33

Phạm Đình Hạnh

Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh NA

HHT TPV

0913272042

34

Trần Thị Toàn

Chủ tịch HDN nữ tỉnh Nghệ An

Quỳ Hợp

0917825949

35

Hòa thượng Thích Tho Lạc

Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh NA

0904986567

36

Nguyễn Quốc Khánh

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An

37

Nguyễn Đàm Văn

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An

0976379999

II

CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ (20 VỊ)

38

Và Bá Cải

Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Kỳ Sơn

Kỳ Sơn

0855473312

39

Lương Bá Vin

Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Tương Dương

T.Dương

0916846969

40

Phạm Trọng Bình

Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Con Cuông

Con Cuông

0949460888

41

Phạm Ngọc Nghĩa

Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Quế Phong

Q. Phong

0987754228

42

Nguyễn Hữu Chỉnh

Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Quỳ Châu

Quỳ Châu

0917790777

43

Vũ Thị Thanh Hương

Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Tân Kỳ

Tân Kỳ

0989792237

44

Nguyễn Thị Thúy An

Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Anh Sơn

Anh Sơn

0945753638

45

Trương Minh Hoài

Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Nghĩa Đàn

Nghĩa Đàn

0912814277

46

Phan Đình Hà

Chủ tich UBMTTQ VN huyện Thanh Chương

T.Chương

0982408944

47

Nguyễn Duy Thảo

Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Nam Đàn

Nam Đàn

0931386669

48

Phạm Thị Hải Yến

Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Quỳnh Lưu

Quỳnh Lưu

0976432868

49

Ngô Sỹ Thành

Chủ tịch UBMTTQ VN  huyện Diễn Châu

Diễn Châu

0984379798

50

Nguyễn Công Chúc

Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Yên Thành.

Yên Thành

0916630117

51

Hồ Nam

Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Nghi Lộc

Nghi Lộc

0912883056

52

Phạm Anh Đức

Chủ tịch UBMTTQ VN Thị xã Thái Hoà

Thái Hoà

0978509522

53

Hồ Thị Hằng

Chủ tịch UBMTTQ VN Thị xã Hoàng Mai

Hoàng Mai

0912920099

54

Nguyễn T.Ánh Tuyết

Chủ tịch UBMTTQ VN Thành phố Vinh

TP Vinh

0986676187

55

Vương Thị Quý

Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Đô Lương

Đô Lương

0962984808

56

Ngân Thị Hồng

Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Quỳ Hợp

Quỳ Hợp

0982896045

57

Thái Thị Hải Châu

Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Hưng Nguyên

H. Nguyên

0978635299

III

CÁ NHÂN TIÊU BIỂU Ở CÁC LĨNH VỰC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG MTTQ CÁC CẤP  (52 vị)

58

Nguyễn Hữu Bản

Cán bộ hưu trí

TP Vinh

0912226129

59

Nguyễn T.Thanh Xuân

Chủ nhiệm CLB nữ doanh nhân,

GĐCT TNHH Xuân Thương

TP Vinh

0915685988

60

Nguyễn Bùi Thái

PCT Hội HN Việt – Thái, Giám đốc Trung tâm day nghề Thái Hà

TP Vinh

0913067968

61

Nguyễn Vinh Quang

Phó phòng Sở Văn hóa - thể thao

Tp Vinh

0917065007

62

Nguyễn Thị Vân

Cá nhân SX giỏi xã Nghi Trường, huyện Nghi Xuân,

Nghi Lộc

Nghi Lộc

0948511234

63

Nguyễn Văn Luật

Cá nhân SX giỏi, thị trấn Tân Kỳ

Tân Kỳ

0972888777

64

Lỳ Pà Chò

Cá  nhân TB xã Mường Lống, Kỳ Sơn

Kỳ Sơn

0848917503

65

Phạm Lâm Bình

Cá nhân TB phường Quang tiến, Thị xã Thái Hoà

Thái Hoà

0979188148

66

La Thị Tuyết

Cá nhân TB Bản Châu Sơn, huyện Con Cuông

Con Cuông

0344237493

67

Lang Thị Lan

Cá nhân tiêu biểu xã Châu Bình,  huyện Quỳ Châu

Quỳ Châu

0968867874

68

Lô Văn Cương

Cá nhân tiêu biểu xã Nga My

T.Dương

0383538763

69

Lê Thị Hương

Cá nhân TB, xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn

Nghĩa Đàn

0367026461

70

Thò Bá Lý

Cá nhân tiêu biểu bản Pà Khổm, xã Tri Lễ,

huyện Quế Phong

Quế Phong

0847218567

71

Cụt Thị Phương

Cá nhân TB bản Huôi Cam, xã Nậm Nhoóng,

Quế Phong

Quế Phong

0838565489

72

Ni sư Thích Nữ Diệu Nhẫn

Phó ban trị sự GHPGVN tỉnh NA

TP Vinh

0383583668

73

Đại Đức Thích Thiên Tuệ

Trụ trì chùa Vĩnh Phúc, Trưởng ban  trị sự

GHPG huyện Nam Đàn

Nam Đàn

74

Nguyễn Xuân Niên

CT HĐMV G. họ Yên Duệ

TP Vinh

0983193707

75

Nguyễn Như Hà

TBĐKCG huyện Nam Đàn

Nam Đàn

0912657275

76

Phùng Trọng Sáng

Trưởng ban ĐK Công giáo Đô Lương

Đô Lương

0915229150

77

Nguyễn Trường Sinh

Cá nhân TB xã Hưng Châu, Hưng Nguyên

HNguyên

0981604067

78

Nguyễn Song Nại

Cá nhân TB phường Thu Thuỷ, TX Cửa Lò

Cửa Lò

0975250806

79

Lê Thị Kim Liên

PCT Hội DN nữ  tỉnh Nghệ An, Giám đốc

Cty CPDDTPT Hoa sen

TP Vinh

0913608777

80

Nguyễn Văn Hanh

BSCKII BV Y học cổ truyền

TP Vinh

0906626669

81

Hoàng Thị Lương

Cá nhân tiêu biểu Diễn Thịnh, Diễn Châu

Diễn Châu

0906236476

82

LM. Phan Văn Thắng

Linh mục Quản xứ Quỳnh Lưu

Quỳnh Lưu

0362282266

83

Lê Văn Trí

Cá nhân tiêu biểu, Thị trấn Anh Sơn

Anh Sơn

0985336002

84

Thái Khắc Hoàng

Hội khuyết tật Tỉnh Nghệ An

TP Vinh

0396378625

85

Nguyễn Quang Hòa

PCT Hội Thủy lợi Nghệ An

TP Vinh

0912046857

86

Lê Tiến Hưng

Nhà giáo Ưu tú

TP Vinh

0916167022

87

Phạm Văn Thanh

Thầy thuốc nhân dân

TP Vinh

0913088592

88

Nguyễn Hữu Hòe

GVchính, ĐH SPKT Vinh

TP Vinh

0983544655

89

Lê Như Cương

Chính ủy BCH Bộ đội BP tỉnh

TP Vinh

0912592261

90

Hồ  Văn Thi

Phó trưởng phòng PV05 CA tỉnh Nghệ An

TP Vinh

0912329273

91

Nguyễn Thị Liên

Cán bộ, Ngân hàng CSXH

TP Vinh

0914852441

92

Phan Văn Huê

Phó Chi cục dân số KHHGĐ

TP Vinh

0912193079

93

Hồ Thị Châu Loan

PGĐ Sở LĐTB và Xã hội

TP Vinh

0914564955

94

Ngô Bá Lĩnh

GĐ  Cty CPXD Trường An

TP Vinh

0983312742

95

Hồ Thị Tân

CTHĐQT HTXCNTM Quyết Thành

TP Vinh

0913272670

96

Trương Văn Hiền

CT HĐQT CTy Vật tư NN

TP Vinh

0913272258

97

Nguyễn Xuân Hà

GĐ công ty TNHH Long Thành

Y. Thành

0913055327

98

Phạm Ngọc Mai

CT HĐQT công ty TNHH Đức Tài

Q. Lưu

0911166888

99

Thái Đại Phong

GĐ C.Ty TNHH Đức Phong

TP Vinh

0913273395

100

Phan Hưng

GĐ Cty TNHH  KN lâm sản FMC

Thái Hòa

0913038234

101

Lữ Tiến Dũng

Giám đốc DN  tư nhân Tiến Đạt

Quỳ Hợp

0942962567

102

Trần Anh Sơn

PCT Hội DN tiêu biểu Nghệ An

TP Vinh

0913272255

103

Nguyễn Trung Đức

GĐ. Cty TNHH Nhật Anh

Q. Lưu

0982399400

104

Nguyễn Đình Hoan

Giám đốc Cty TNHH Trung Hoan

Đô Lương

0912051779

105

Nguyễn Viết Cường

GĐ CT Cây xanh Đức Cường

D. Châu

0979767969

106

Nguyễn Thị Hồng

GĐ CTCP DVTM Hồng Hải

TP Vinh

0973086767

IV

CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ TỈNH (14 vị)

107

Võ Thị Minh Sinh

Ủy viên Ban Thường vụ,

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

TP Vinh

0912136699

108

Lê Văn Ngọc

Phó chủ tịch TT Ủy ban MTTQ VN tỉnh

TP Vinh

0949516789

109

Trương Thiết Hùng

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

TP Vinh

0912497799

110

Trần Thị Thu Hương

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh

TP Vinh

0949517678

111

Nguyễn Đức Thành

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh

TP Vinh

0913643678

112

Hồ Hồng Tuyến

UVTT, Chánh văn phòng

TP Vinh

0912921156

113

Nguyễn Văn Tào

UVTT, Trưởng Ban phong trào

TP Vinh

0915232452

114

Nguyễn Tiến Dũng

UVTT, Trưởng Ban Tổ chức-Tuyên giáo

TP Vinh

0838180999

115

Trần Văn Lâm

UVTT, Trưởng Ban Dân chủ pháp luật

TP Vinh

0914927136

116

Nguyễn Đông Đức

Phó ban Dân chủ - Pháp Luật

TP Vinh

0983255730

117

Nguyễn Đăng Hiệp

Phó ban Phong trào

TP Vinh

0942711223

118

Nguyễn T. Song Hạnh

Phó ban Tổ chức -Tuyên giáo

TP Vinh

0986055258

119 Nguyễn Văn Chỉnh Phó ban Dân chủ - Pháp Luật Nam Đàn

0916781606

120

Nguyễn T. Thanh Hoà

Phó Văn phòng, MTTQ tỉnh

TP Vinh

0979069588

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác