CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

10:08 11/08/2020
TT Tên tổ chức Người đại diện Chức vụ Số điện thoại
1 Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu Phó Bí thư Tỉnh ủy
2 Liên Đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An 0913.054.940
3 Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Quang  Tùng Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An 0913.074.064
4 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An 0902.204.709
5 Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An Nguyễn Sỹ Hội Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An 094.2652.222
6 Tỉnh đoàn Lê Văn Lương Bí thư Tỉnh đoàn 0947.888.229
7 Hội Đông y tỉnh Nghệ An BS: Hoàng Văn Hảo Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Nghệ An 0913.274.407
8 Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An Nguyễn Thanh Hiền Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An 0913.274.046
9 Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An Cao Đăng Vĩnh Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An 0913.274.434
10

Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật

tỉnh Nghệ An

Đậu Quang Vinh PCTTT Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Nghệ An 0916.011.341
11 Liên hiệp các TCHN tỉnh Nguyễn Hồng Kỳ

Phó CTTT Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

tỉnh Nghệ An

0912.921.116
12 Hội Người mù tỉnh Nghệ An Lê Xuân Hai Chủ tịch Hội người mù tỉnh Nghệ An
13 Hội Luật gia tỉnh Nghệ An Hoàng Quốc Hào Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nghệ An 0912.741.169
14 Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Nghệ An Nguyễn Lương Hồng Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An 0919.609.998
15 Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An Trần Minh Ngọc Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Nghệ An 0913.567.362
16 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Kỳ Hồng Chính ủy Bộ CHQS tỉnh
17

Hội Dân số Kế hoạch hóa gia đình

tỉnh Nghệ An

Phạm Xuân Hợi Chủ tịch Hội KHHGĐ tỉnh Nghệ An 0912.193.237
18 Uỷ ban ĐK Công giáo LM: Ng. Đăng Điền Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh Nghệ An 0968.211.817
19 Hội Làm vườn tỉnh Nghệ An Nguyễn Thế Thắng Chủ tịch Hội làm vườn tỉnh Nghệ An 0357.567.567
20 Hội Cựu TNXP tỉnh Nghệ An Mai Ất Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Nghệ An 0983.935.064
21

Hội Doanh nghiệp nhỏ & vừa

tỉnh Nghệ An

Hoàng Viết Đường

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa

tỉnh Nghệ An

0916.811.895
22 Hội Sinh vật cảnh tỉnh Nghệ An Nguyễn Tất Diên Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Nghệ An 0913.273.805
23

Hội Nạn nhân chất độc

Da cam/Dioxin tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin

tỉnh Nghệ An

24 Hội Cựu giáo chức tỉnh Nghệ An Đậu Văn Đình Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Nghệ An 0913.274.799
25

Hội Chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt

tù đày tỉnh Nghệ An

Nguyễn Trọng Thành

Chủ tịch Hội Chiến sỹ Cách mạng

bị địch bắt tù đày tỉnh Nghệ An

0917.804.959
26

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và

trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An

Nguyễn Hải Thanh

Chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật và

trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An

0947.131.888
27

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật

tỉnh Nghệ An

Hồ Mậu Thanh

Chủ tịch Hội LH Văn học Nghệ thuật

tỉnh Nghệ An

0912.917.646
28

Hội Truyền thống Trường Sơn,

đường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An

Trần Văn Tuân

Chủ tịch Hội Truyền thống

Trường Sơn - đường HCM tỉnh Nghệ An

0913.078.152
29 Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng trị
1972 tỉnh Nghệ An
Nguyễn Xuân Cận

Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị

năm 1972 tỉnh Nghệ An

0912.099.248
30

Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sỹ

tỉnh Nghệ An

Hồ Đức Thành Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An 0913.273.881
31 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An Nguyễn Bá Châu Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nghệ An 0983.816.248
32 Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An Hồ Xuân Hợp Chủ nhiệm Đoàn Luật sư
tỉnh Nghệ An
0946.304.999
33

Hội Doanh nghiệp tiêu biểu

tỉnh Nghệ An

Phạm Đình Hạnh

Chủ tịch Hội doanh nghiệp tiêu biểu

tỉnh Nghệ An

0913.272.042
34 Hội Doanh nghiệp nữ tỉnh Nghệ An Trần Thị Toàn Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nữ tỉnh Nghệ An 0917.825.949
35 Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh Nghệ An Hòa Thượng Thích Thọ Lạc Phó Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh Nghệ An 0904.986.567
36 Hiệp Hội Bất động sản Nguyễn Quốc Khánh Chủ tịch hiệp hội Bất động sản 0919.191.889
37 Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An Nguyễn Đàm Văn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác