CÁC BAN VÀ VĂN PHÒNG ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

10:08 11/08/2020
T T Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email công vụ
Ban Tổ chức - Tuyên giáo
1 Nguyễn Tiến Dũng Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên TT, Trưởng Ban 0838.180.999 [email protected]
2 Nguyễn Thị Song Hạnh Phó trưởng Ban 0986.055.258 [email protected]
3 Nguyễn Đăng Cầu Chuyên viên Chính 0912.595.478 [email protected]
4 Trần Văn Thành Chuyên viên Chính 0912.128.801 [email protected]
5 Nguyễn Hữu Đức Chuyên viên Chính 0913.100.966
Ban Phong trào
1 Nguyễn Văn Tào Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban 0915.232.452 [email protected]
2 Nguyễn Đăng Hiệp Phó trưởng Ban 0942.711.223 [email protected]
3 Văn Trung Hiếu Chuyên viên 0911.422.909 [email protected]
4 Trần Thị Nhung Chuyên viên Chính 0982.635.298 [email protected]
5 Lê Duy Thành Chuyên viên 0969.543.456 [email protected]
Ban Dân chủ - Pháp luật
1 Trần Văn Lâm Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban 0914.927.136 [email protected]
2 Nguyễn Đông Đức Phó trưởng Ban 0983.255.730 [email protected]
3 Nguyễn Văn Chỉnh Phó trưởng Ban 0916.781.606
4 Đặng Thị Hà Phương Chuyên viên 0866.712.797 [email protected]
5 Nguyễn Văn Hải Chuyên viên Chính 0916.189.767
6 Nguyễn Văn Huy Chuyên viên 0833.220.685 [email protected]
Văn phòng
1 Hồ Hồng Tuyến Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng 0912.921.516 [email protected]
2 Nguyễn Thị Thanh Hòa Phó Chánh văn phòng 0979.069.588 [email protected]
3 Lương Thị Thu Thương Kế toán 0946.738.157 [email protected]
4 Phan Thị Hoài Nga Văn thư 0983.858.935 [email protected]
5 Phạm Trung Thông Lái xe 0985.808.234
6 Nguyễn Văn Phượng Lái xe 0915.383.584

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác