BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN NHIỆM KỲ 2019 - 2024

10:08 11/08/2020
TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

Đ/c Võ Thị Minh Sinh
Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng đoàn,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 0912.136.699

Đ/c Lê Văn Ngọc
Phó Bí thư Đảng đoàn,
Phó Chủ tịch thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0949.516.789
Email:

Đ/c Trần Thị Thu Hương
Ủy viên Đảng đoàn,
Phó Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0949.517.678
Email:

Đ/c Trương Thiết Hùng
Ủy viên Đảng đoàn,
P.Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0912.497.799
Email:

Đ/c Nguyễn Đức Thành
Ủy viên Đảng đoàn,
Phó Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0913.643.678
Email:

Đ/c Hồ Hồng Tuyến
Ủy viên Thường trực,
Chánh Văn phòng
Điện thoại:
0912.921.516
Email:

Đ/c Nguyễn Văn Tào
Ủy viên Thường trực,
Trưởng ban Phong trào
Điện thoại:
0915.232.452
Email:

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng
Ủy viên Đảng đoàn,
Ủy viên Thường trực,
Trưởng ban Tổ chức - Tuyên giáo
Điện thoại : 0838.180.999
Email:

Đ/c Trần Văn Lâm
Ủy viên Thường trực,
Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật
Điện thoại:
0914.927.136
Email:

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác