Danh sách chi tiết 207 khu vực bỏ phiếu sớm ở Nghệ An

00:40 25/04/2021

Vừa qua, Hội đồng bầu cử Quốc gia có văn bản phúc đáp và đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An cho phép 207 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 huyện miền núi: Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong và Tương Dương.

Công tác tuyên truyền bầu cử đang được tăng cường ở các địa phương. (Ảnh: PV)

Việc tổ chức các điểm bầu cử sớm ở các điểm vùng sâu, vùng xa, biên giới; địa hình phức tạp, phương tiện giao thông chưa hoàn thiện nên việc đi lại còn gặp nhiều khó khăn, từ các khu vực bỏ phiếu đến trụ sở làm việc của các ban bầu cử phải đi bộ từ 1-2 ngày.

Mục đích bỏ phiếu sớm là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp và xử lý kết quả bầu cử ở các khu vực này được thuận lợi; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong cả tỉnh.

Cử tri xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương theo dõi, giám sát danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở xã. (Ảnh: PV)

Theo đó, tổng số khu vực bỏ phiếu toàn tỉnh là 3.416 điểm, trong đó có 207 khu vực bỏ phiếu sớm vào ngày 21/5/2021 (trước 2 ngày so với ngày bầu cử đã được ấn định), chiếm 6,05% tổng số khu vực bỏ phiếu toàn tỉnh.

Chi tiết danh sách 207 khu vực bầu cử sớm trên địa bàn tỉnh

Huyện Kỳ Sơn có 156 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 16 xã: Mường Ải; Mường Típ; Tây Sơn; Nậm Càn; Tà Cạ; Bảo Nam; Na Ngoi; Keng Đu; Bắc Lý; Mỹ Lý; Đoọc Mạy; Mường Lống; Hữu Kiệm; Na Loi; Huồi Tụ; Hữu Lập.

Danh sách khu vực bầu cử sớm của huyện Kỳ Sơn. (Ảnh: PV)

Danh sách khu vực bầu cử sớm của huyện Kỳ Sơn. (Ảnh: PV)

Danh sách khu vực bầu cử sớm của huyện Kỳ Sơn. (Ảnh: PV)

Danh sách khu vực bầu cử sớm của huyện Kỳ Sơn. (Ảnh: PV)

Danh sách khu vực bầu cử sớm của huyện Kỳ Sơn. (Ảnh: PV)

Danh sách khu vực bầu cử sớm của huyện Kỳ Sơn. (Ảnh: PV)

Danh sách khu vực bầu cử sớm của huyện Kỳ Sơn. (Ảnh: PV)

Danh sách khu vực bầu cử sớm của huyện Kỳ Sơn. (Ảnh: PV)

Danh sách khu vực bầu cử sớm của huyện Kỳ Sơn. (Ảnh: PV)

Huyện Con Cuông có 11 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 xã: Môn Sơn; Châu Khê; Cam Lâm; Thạch Ngàn.

Danh sách khu vực bầu cử sớm của huyện Con Cuông. (Ảnh: PV)

Huyện Quế Phong có 10 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 5 xã: Tiền Phong; Tri Lễ; Cắm Muộn; Mường Nọc; Nậm Nhoóng.

Danh sách khu vực bầu cử sớm của huyện Quế Phong. (Ảnh: PV)

Huyện Tương Dương có 30 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 xã: Hữu Khuông; Nhôn Mai; Mai Sơn; Lượng Minh.

Danh sách khu vực bầu cử sớm của huyện Tương Dương. (Ảnh: PV)

Danh sách khu vực bầu cử sớm của huyện Tương Dương. (Ảnh: PV)

Theo nguồn: baonghean.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác