Văn bản Mặt Trận Tỉnh

Loại văn bản Văn bản Mặt Trận Tỉnh
Số / Ký hiệu Số 36/KH-MTTQ-BTT
Trích yếu Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022
Ngày ban hành 2022-03-24
Ngày hết hạn
Người ký Trần Thị Thu Hương
Chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Đính kèm