Văn bản Mặt Trận Tỉnh

Loại văn bản Văn bản Mặt Trận Tỉnh
Số / Ký hiệu Số 315/MTTQ-BTT
Trích yếu PHỤ LỤC SỐ LIỆU Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 (gửi kèm theo Công văn)
Ngày ban hành 2022-05-27
Ngày hết hạn
Người ký Trần Thị Thu Hương
Chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Đính kèm