Văn bản Mặt Trận Tỉnh

Loại văn bản Văn bản Mặt Trận Tỉnh
Số / Ký hiệu Số 29/KH-MTTQ-BTT
Trích yếu Kế Hoạch Tổ chức Hội nghị quán triệt Kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại và thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025”
Ngày ban hành 2022-03-09
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Đức Thành
Chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Đính kèm