Chiều 24/11, Nghệ An ghi nhận 86 ca nhiễm Covid-19 mới, đều được cách ly từ trước

21:11 24/11/2021

Trong 86 ca nhiễm mới có 18 ca trong vùng phong tỏa, 34 ca là F1, 26 ca từ các tỉnh miền Nam về, 8 ca từ các tỉnh có dịch khác.
Chiều 24/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 24/11), Nghệ An ghi nhận 86 ca dương tính mới với  Covid-19 tại 14 địa phương (Tân Kỳ: 26, Kỳ Sơn: 20, Quỳnh Lưu: 06, Quỳ Châu: 05, Quế Phong: 05, Nam Đàn: 05, TP Vinh: 05, Nghi Lộc: 04, Thanh Chương: 03, Diễn Châu: 02, Yên Thành: 02, Tương Dương: 01, Con Cuông: 01, Anh Sơn: 01). Tất cả bệnh nhân đều đã được cách ly từ trước. Trong đó, có 18 ca trong vùng phong tỏa, 34 ca là F1, 26 ca từ các tỉnh miền Nam về, 8 ca từ các tỉnh có dịch khác.

Phun hóa chất tiêu độc khử trùng. (Ảnh: TTYT Tân Kỳ)

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 3.973 bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 846, Nghi Lộc: 402, Yên Thành: 347, Quỳnh Lưu: 342, Diễn Châu: 265, Nam Đàn: 201, Cửa Lò: 176, Hưng Nguyên: 155, Tân Kỳ: 152, Con Cuông: 147, Quế Phong: 115, Nghĩa Đàn: 113, Quỳ Hợp: 102, Kỳ Sơn: 102, Tương Dương: 100, Hoàng Mai: 86, Đô Lương: 85, Quỳ Châu: 83, Thanh Chương: 71, Anh Sơn: 59, Thái Hòa: 24... Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.985 BN. Lũy tích số BN tử vong: 26 BN. Số BN hiện đang điều trị: 962 BN.
* Tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1/10 đến nay là 40.559. Phát hiện 769 ca dương.
Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau:
1. BN L.X.K, nam, sinh 1952 . Địa chỉ: xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. BN nằm trong khu phong tỏa.
2. BN V.T.C, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. BN nằm trong khu phong tỏa.
3. BN V.T.X, nữ, sinh 1959. Địa chỉ: xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. BN nằm trong khu phong tỏa.
4. BN L.T.T, nữ, sinh 1942. Địa chỉ: xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. BN nằm trong khu phong tỏa.
5. BN L.T.K.A, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong. BN nằm trong khu phong tỏa.
6. BN T.X.N, nam, sinh 1948. Địa chỉ: Xóm 3, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN sống trong vùng phong tỏa. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non.
7. BN Đ.T.T, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Xóm 11, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN sống trong vùng phong tỏa. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non.
8. BN P.B.T, nam, sinh  2007. Địa chỉ: Xóm 7, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN sống trong vùng phong tỏa. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non.
9. BN P.B.T, nam, sinh  2007. Địa chỉ: Xóm 7, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN sống trong vùng phong tỏa. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non.
10. BN N.T.T.L, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm 6, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN sống trong vùng phong tỏa. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non.
11. BN N.B.T.H, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Xóm 6, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN sống trong vùng phong tỏa. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non.
12. BN H. V.N, nam, sinh  2007. Địa chỉ: xóm Hạ Siu,  xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ. BN sống trong vùng phong tỏa. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non.
13. BN H.V.T.H, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm 10, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN sống trong vùng phong tỏa. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non.
14. BN T.T.T. N, nữ, sinh  2007. Địa chỉ: Xóm 10, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN sống trong vùng phong tỏa. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non.
15. BN T.T.T.N, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm 10, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN sống trong vùng phong tỏa. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non.
16. BN N.A.T, nam, sinh  2007. Địa chỉ: Xóm 09, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN sống trong vùng phong tỏa. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non.
17. BN T.P.K.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm 04, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN sống trong vùng phong tỏa. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non.
18. BN T.T.Đ, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Xóm Vĩnh Lộc, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ. BN sống trong vùng phong tỏa. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non.
19. BN N.P.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm Yên Phong, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN V.T.T.V đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung.
20. BN T.V.H, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Xóm 02, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN T.L.N đã được công bố trước đó.  BN được cách ly tại nhà.
21. BN N. T.H.G, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Xóm 02, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN T.L.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà.
22. BN T.P.T, nữ, sinh  2019. Địa chỉ: Xóm 02, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN T.L.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà.
23. BN V.T.Q.T, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: khối 4, thị trấn Tân kỳ, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN V.Đ.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà.
24. BN N.V.T, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm Tiến Thành, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN V.Đ.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà.
25. BN L.T.O, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Xóm Tân Thành, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của N.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà.
26. BN N.Y.C, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Xóm Tân Thành, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà.
27. BN N.T.T, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Xóm Tân Thành, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ. Là F1 của BN P.T. H.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà.
28. BN N.T.H.Đ, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm Tân Thành, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN N.T. T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại nhà.
29. BN N.H.D, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Xóm Kẻ Mui, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN M.T.K đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại nhà.
30. BN T.T. L.A, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Xóm Kẻ Thái, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN M.T.K đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại nhà.
31. BN N.H.Đ, nam, sinh: 2001. Địa chỉ xóm Xuân Hồ, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn. BN là F1 của BN N.H. L đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà.
32. BN T.T.K.V, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: xóm 1, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn. BN là F1 của BN T.T.H.Y đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà.
33. BN L.T. L, nữ, sinh: 1939. Địa chỉ: xóm Xuân Hồ, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn. BN là F1 của BN N.H.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà.
34. BN N.H.B, nam, sinh 2003. Địa chỉ: xóm Xuân Hồ, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn. BN là F1 của BN N.H.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà.
35. BN N.T. H.T, nữ, sinh: 1997. Địa chỉ: xóm Xuân Hồ, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn. BN là F1 của BN N.H.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà.
36. BN H.T.H, nữ, sinh: 1966. Địa chỉ: xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của H.P.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà.
37. BN H.T.P, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu. BN là mẹ và là F1 của BN V.H.A.N đã được công bố trước đó. BN đang cách ly tại BVDC số 8.
38. BN Đ.N.T, nam, sinh: 2018. Địa chỉ: xã Nhân Hòa, huyện Nghi Thuận. BN là F1 của BN T.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà trong khu phong tỏa.
39. BN Đ.V. N, nam sinh 1974. Địa chỉ: xã Nam Nhân Hòa, huyện Nghi Thuận. BN là vợ và là F1 của BN T.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà trong khu phong tỏa.
40. BN N.T.M, nữ, sinh: 1984. Địa chỉ: xã Nam Nhân Hòa, huyện Nghi Thuận. BN là F1 của BN T.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà trong khu phong tỏa.
41. BN N.T.K.N, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: xóm Kim Liên, TT Quán Hành, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN T.T.M đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà trong khu phong tỏa.
42. BN L.T. T, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Bản Chào Mờ, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN V.T.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà.
43. BN L.T.P.T, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Bản Chào Mờ, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN V.T.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà.
44. BN L.V.M, nam, sinh 1991. Địa chỉ: Bản Chào Mờ, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN V.T.P đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà.
45. BN N.C.H, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Bản Poom Lầu, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.V. T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà.
46. BN N.H.T, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Bản Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà.
47. BN N.H.A, nam, sinh 1990. Địa chỉ: khối 4, phường Cửa Nam, TP Vinh. BN là F1 của BN M.V.N đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
48. BN L.T.K.L, nữ, sinh1987. Địa chỉ: xã Hưng Đông, TP Vinh. BN là F1 của BN T.T.H.Y đã được công bố trước đó. BN đã cách ly tập trung.
49. BN N.T.H.L, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: phường Nghi Liên, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.T.T đã được công bố trước đó. BN đã cách ly tập trung.
50. BN  L.V.M, nam, sinh 2006. Địa chỉ: xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương. BN là F1 của BN N.C.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại khu cách ly của xã.
51. BN N.Q.Đ, nam, sinh  2006. Địa chỉ: xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương. BN là F1 của BN N.C.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại khu cách ly của xã.
52. BN N.T.L, nữ, sinh  2007. Địa chỉ: xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương. BN là F1 của BN N.P. Đ đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại khu cách ly của xã.
53. BN C.V.T, nam, sinh 1996. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. BN từ Hà Nội về ngày 09/11. BN được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.
54. BN M.V.C, nam, sinh 1998. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. BN từ Hà Nội về ngày 09/11. BN được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.
55. BN  K.V.T, nam, sinh 1999. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. BN từ Hà Nội về ngày 09/11. BN được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.
56. BN N.T.V.H, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. BN từ Bắc Giang về ngày 10/11. BN được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.
57. BN K.V.N, nam, sinh 1989. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, BN từ Bắc Giang về ngày 13/11. BN được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.
58. BN V.V.Q, nam, sinh 1986. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. BN từ Bắc Giang về ngày 16/11. BN được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.
59. BN L.V.T, nam, sinh 1977. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. BN từ Bắc Giang về ngày 15/11. BN được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.
60. BN H.T.Y, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. BN từ Thanh Hóa về ngày 09/11. BN được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.
61. BN N. C.C, nam, sinh 1990. Địa chỉ: xóm Lập Bình, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ. BN từ Bình Dương về ngày 24/11, được cách ly tập trung tại khu cách ly của xã.
62. BN P.T.L, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: xóm 4, xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu. BN đi Đồng Nai  về ngày 21/11. BN cách ly tại Trạm y tế xã Diễn Cát.
63. BN H.N.H, nam, sinh 1955. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Xóm 10, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. BN đi Bình Dương  về ngày 21/11. BN cách ly tại TYT Diễn Thịnh.
64. BN H.T.M.A, nữ, sinh 2020, địa chỉ: Bản Tân Sơn, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. BN từ Bình Dương về ngày 16/11. BN được cách ly tại khu cách ly tập trung trường tiểu học 1 (cũ) xã  Môn Sơn.
65. BN L.T.D, nữ, sinh 1985, địa chỉ: xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. BN từ  Bình Dương về ngày 19/11. BN được cách ly tập trung tại TT GDTX huyện.
66. BN L.V.L, nam, sinh 1994. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. BN từ Long An về ngày 13/11. BN được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.
67. BN X.V.N, nam sinh 1982. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, BN từ Cà Mau về ngày 10/11. BN được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.
68. BN L.V.M, nam, sinh 1983. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, BN từ Cà Mau về ngày 10/11. BN được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.
69. BN L.L.H, nam, sinh 2002. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. BN từ Bình Dương về ngày 11/11. BN được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.
70. BN C.T.H, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. BN từ Bình Dương về ngày 11/11. BN được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.
71. BN V.M.D, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. BN từ TP HCM về ngày 13/11. BN được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.
72. BN M.V.C, nam, sinh 1995. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. BN từ TP HCM về ngày 13/11. BN được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.
73. BN X.T.M, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. BN từ TP HCM về ngày 13/11. BN được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.
74. BN C.V.X, nam, sinh 1995. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. BN từ TP HCM về ngày 13/11. BN được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.
75. BN C.T.M, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. BN từ TP HCM về ngày 13/11. BN được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.
76. BN X.V. L, nam, sinh 2000. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. BN từ TP HCM về ngày 13/11. BN được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.
77. BN L.V.D, nam, sinh 1998. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. BN từ Quảng Trị về ngày 13/11. BN được cách ly tập trung tại xã Chiêu Lưu.
78. BN N.V.H, nam, sinh  1992. Địa chỉ: xóm 4, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành. BN đi từ Bình Dương về ngày 21/11. BN được cách ly tại điểm CL của xã Bắc Thành.
79. BN T.Đ.P, nam, sinh  1987. Địa chỉ: xóm Khánh Thành, xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành. BN đi từ Bình Dương về ngày 21/11. BN được cách ly tại điểm cách ly của xã Thịnh Thành.
80. BN Đ.T.A, nam, sinh 1976. Địa chỉ: xóm 4, xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn. BN từ TP HCM về ngày 13/11. BN cách ly tại nhà khách biên phòng.
81. BN H.X.V, nam, sinh 1977. Địa chỉ: xóm 3, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu. BN từ TP HCM về ngày 13/11. BN cách ly tại nhà khách biên phòng.
82. BN P.T.N.Á, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: thôn 08, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn. BN từ Bình Dương về ngày 18/11. BN được cách ly tại nhà.
83. BN N.T.T.T, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. BN từ Đồng Nai về ngày 21/11. BN được cách ly tại trường mầm non Quỳnh Lâm.
84. BN H.S.M, nam, sinh 2000, địa chỉ: xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. BN từ Đồng Nai về ngày 21/11. BN được cách ly tại trường mầm non Quỳnh Lâm.
85. BN H.T.M.H, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. BN từ Đồng Nai về ngày 21/11. BN được cách ly tại trường mầm non Quỳnh Lâm.
86. BN N.V.V, nam, sinh 2000. Địa chỉ: xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu. BN đi TP HCM về ngày 21/11, đang cách ly tại nhà văn hóa xóm 10, xã Quỳnh Yên.

Theo nguồn: Baonghean.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác