Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (1961 - 2021)

20:11 21/11/2021

Thông qua việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm để ghi nhớ, tôn vinh và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương, đất nước.

Bác Hồ về thăm quê ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An năm 1961. (Ảnh Tư Liệu)

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Nghệ An tại Công văn số 669-CV/TU ngày 25/10/2021 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (8/12/1961 - 8/12/2021), UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (8/12/1961 - 8/12/2021).
Kế hoạch nêu rõ: Thông qua việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm để ghi nhớ, tôn vinh và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương, đất nước. Nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương của Người.
Yêu cầu các hoạt động được tổ chức thiết thực, có ý nghĩa, an toàn và tiết kiệm; Đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Nội dung các hoạt động gồm:
1 . Tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương gắn với Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên.
2 . Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương của Người”.
3 . Tổ chức chương trình nghệ thuật “Quê hương trong trái tim Người”.
4 . Triển lãm tranh cổ động tấm lớn với chủ đề Kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021) và 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê (8/12/1961 - 8/12/2021).
5 . Tuyên truyền cổ động trực quan trên hệ thống bảng điện tử, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu và các tuyến đường chính tại thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn và các điểm di tích Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai; Tuyên truyền trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của tỉnh, ngành.

Theo nguồn: Bao nghean.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác