Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021

11:11 10/11/2021

Ngày 10/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã chỉ đạo các địa phương trên toàn tỉnh với chủ trương như sau. Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh phải đảm bảo nguyên tắc: “An toàn mới tổ chức, tổ chức phải đảm bảo an toàn”. Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trích đăng nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

1. Những nơi không có dịch COVID-19 hoặc tình hình dịch đang được kiểm soát tốt (cấp độ 1) thì tổ chức với thành phần hạn chế, rút gọn chương trình hoặc không tổ chức phần hội; thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19.
2. Những nơi đang có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 (cấp độ 2,3,4) thì chỉ đạo không tổ chức Ngày hội tập trung. Triển khai đa dạng nhiều hình thức tuyên truyền về truyền thống của Mặt trận Tổ quốc và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam; tổ chức các hoạt động thiết thực theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn).

BAN BIÊN TẬP

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác