Nghệ An tham dự hội nghị đối thoại phát triển địa phương năm 2021

17:07 13/07/2021

Với chủ đề “Thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới”, hội nghị đối thoại phát triển địa phương năm 2021 đã tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp về chuyển đổi số và tăng trưởng xanh để phát triển các địa phương.

Ngày 13/7/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Đại học indiana (Hoa Kỳ) đồng tổ chức đối thoại phát triển địa phương năm 2021.
Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn. Hội nghị được kết nối với 59 điểm cầu trong cả nước.

Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự điểm cầu Nghệ An. (Ảnh: PV)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Đối thoại phát triển địa phương năm 2021 diễn ra vào thời điểm năm đầu tiên Việt Nam thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng cũng là khi các địa phương trên tinh thần quán triệt Nghị quyết XIII đã tích cực triển khai Nghị quyết của đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 trong bối cảnh đất nước đang có những chuyển biến rất nhanh với nhiều thuận lợi thời cơ khó khăn thách thức đan xen; đặc biệt đại dịch covid-19 lần thứ 4 đặt ra những thách thức rất lớn cho cả nước và các địa phương trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết  liệt trong phòng, chống dịch bệnh vừa thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. (Ảnh: PV)

Trạng thái bình thường mới đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt cơ hội, với nhận thức “trong nguy có cơ”, ngay lúc này chúng ta cần nghĩ đến vấn đề phát triển kinh tế xã hội không chỉ trong hoàn cảnh đại dịch mà ngay sau khi đại dịch kết thúc để đạt được những kết quả khả quan ngay từ những năm đầu của nhiệm kỳ; tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2021-2025; thiết lập nền tảng thuận lợi cho sự phát triển những năm tiếp theo.
Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, Văn kiện đại hội XIII của Đảng đã thể hiện mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sự thích ứng với thay đổi rất nhanh của tình hình thực tiễn quốc tế và yêu cầu phát triển mới trong việc đề ra định hướng về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại ngành kinh tế đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, tận dụng tốt nhất các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. (Ảnh: PV)

Văn kiện cũng đề ra định hướng nhất quán phát triển nhanh và bền vững chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, trọng tâm là xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện mới môi trường gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đặc biệt coi trọng nông nghiệp sinh thái quản lý chặt chẽ sử dụng có hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Trong quá trình xây dựng báo cáo văn kiện chính trị của mình đảng bộ địa phương đã quán triệt tốt những định hướng này, phát huy tinh thần sáng tạo không rập khuôn máy móc và chung chung.
Các địa phương đã xây dựng chương trình hành động sát thực, tiếp tục có những giải pháp cụ thể, khả thi, bám sát thực tiễn gắn với trách nhiệm, tăng cường phối hợp gắn với kiểm tra, giám sát; tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh; lấy hiệu quả công việc, sự tín nhiệm hài lòng của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Toàn cảnh điểm cầu Nghệ An. (Ảnh: PV)

Đây chính là thông điệp mạnh mẽ của đối thoại phát triển địa phương năm 2021 về sự quyết tâm khắc phục cho bằng được sự chậm trễ yếu kém trong khâu tổ chức thực hiện chính sách mà văn kiện đại hội Đảng XIII đã đề ra.
Với hai chuyên đề: Chuyển đổi số, quản trị thực thi và tăng trưởng xanh trong trạng thái bình thường mới, đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức đối thoại phát triển địa phương theo hình thức trực tuyến trên quy mô toàn quốc để lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác phát triển quốc tế cùng nhau trao đổi với tinh thần thẳng thắn nhìn nhận từ thực tiễn,chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những sáng kiến, mô hình, giải pháp để phát triển địa phương.

Theo nguồn: Baonghean.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác