Hiệu quả đối thoại trực tiếp với nhân dân ở Nam Đàn

09:11 16/11/2020
Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân là một hoạt động được cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến xã ở Nam Đàn quan tâm, triển khai thực hiện thường xuyên.

Qua mỗi lần tổ chức chất lượng và hiệu quả các cuộc tiếp xúc, đối thoại không ngừng được nâng lên. Tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại đã phát hiện và giải quyết được nhiều vấn đề nhân dân quan tâm, nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức và cả ý thức của người dân trong tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sau thành công của hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Tổ trưởng Tổ dân vận xóm, khối trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn tiếp tục mở nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, hướng đến đối tượng là người dân và tập trung về  tại cơ sở để trực tiếp lắng nghe và giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc. Từ năm 2016 đến nay, hàng năm cấp ủy, chính quyền huyện đều tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân các xã, chọn những xã còn khó khăn, có nhiều vướng mắc để tổ chức đối thoại: Năm 2017, đối thoại tại Nam Tân, Nam Phúc; năm 2018, tổ chức đối thoại tại xã Nam Lĩnh, Nam Thượng; năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy chọn vấn đề “Những vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”- là vấn đề “nóng”, đang được nhiều người quan  tâm để đối thoại với nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Kết qủa việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại ở xã Nam Tân cấp ủy, chính quyền huyện, xã đã trực tiếp trả lời và giải quyết được 40 nội dung nhân dân phản ánh.Tại Nam Phúc là 36 nội dung; tại buổi đối thoại với nhân dân xã Nam Lĩnh cấp ủy, chính quyền huyện, xã đã trả lời, giải quyết được 17 ý kiến liên quan đến 72 vấn đề; ở xã Nam Thượng trả lời, giải quyết được 20 ý kiến với 50 nội dung. Tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại ở xã Vân Diên, cấp ủy chính quyền, huyện xã đã trả lời, giải quyết 50 ý kiến; tại xã Khánh Sơn là 37 ý kiến liên quan đến việc cấp giấy CNQSDĐ.

Qua tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân cũng như quyền lợi của đại đa số người dân được phản ánh như: Những vấn đề vướng mắc, bất cập trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ); việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người dân; vấn đề giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; vấn đề vệ sinh môi trường, ATTP; vấn đề giáo dục; chăm sóc sức khỏe, y tế cộng đồng; vấn đề an ninh trật tự, tệ nạn xã hội...Bên cạnh đó, còn có nhiều ý kiến góp ý xây dựng, bày tỏ sự băn khoăn, trăn trở của người dân, của các thế hệ cán bộ đi trước đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, đặc biệt là quá trình xây dựng huyện nông thôn mới nay là xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại các cuộc đối thoại, bằng tinh thần dân chủ, cởi mở, tôn trọng, muốn lắng nghe đầy đủ và trực tiếp ý kiến của nhân dân, Thường trực Huyện ủy cùng chính quyền địa phương đã dành lượng thời gian khá lớn để mỗi người dân đến với hội nghị đối thoại đều được nói lên suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của mình; đồng thời qua đối thoại đã giải quyết cơ bản những vướng mắc, những ý kiến băn khoăn của nhân dân. Bên cạnh đó, những vấn đề mang tính cụ thể, liên quan đến từng cá nhân người dân, cần có thời gian để xác minh, làm rõ, nhất là chính sách cho người có công, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở; khắc phục về cơ sở hạ tầng, việc cấp giấy CNQSDĐ...Thường trực Huyện ủy giao cho các cơ quan chức năng cấp huyện cùng với cấp ủy, chính quyền xã tiếp thu để giải quyết. Sau các cuộc đối thoại, Thường trực Huyện ủy giao cho Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng 2 cơ quan Huyện ủy, UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị cấp huyện và địa phương trong việc giải quyết các vấn đề nhân dân nêu tại cuộc đối thoại. Đến nay cơ bản các vấn đề kiến nghị, đề xuất của nhân dân tại các cuộc đối thoại đều được giải quyết. Có thể nói, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân là dịp để cấp ủy chính quyền huyện, xã và nhân dân trên địa bàn trao đổi thông tin hai chiều một cách trực tiếp, đầy đủ nhất và giải quyết được nhiều vấn đề cụ thể liên quan đến lợi ích của người dân; đối thoại cũng là một kênh để người dân thực hiện giám sát đối với hoạt động của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Việc tổ chức đối thoại với nhân dân được thực hiện tốt ở từng cấp là giải pháp quan trọng giảm lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh ở cơ sở và vượt cấp lên cấp trên; tập trung tháo gỡ những vấn đề bất cập, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, góp phần củng cố, nâng cao, hiệu lực của bộ máy ở các cấp, nhất là cấp cơ sở; xây dựng phong cách gần dân, trọng dân, vì dân phục vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức. Mỗi đợt tiếp xúc, đối thoại là một lượt “sát hạch” đối với cán bộ, công chức xã và huyện; qua đó để cán bộ công chức các xã thấy được rõ hơn trách nhiệm của mình trước nhân dân, nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Về phía người dân thì đây không chỉ là cuộc đối thoại để giải quyết các vấn đề vướng mắc mà còn là dịp để được tuyên truyền, hiểu rõ hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ đó thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ của công dân, phát huy quyền làm chủ của người dân, thực hiện tốt hơn việc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”.

Tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân là giải pháp quan trọng, thiết thực để thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, là cầu nối tạo mối quan hệ khăng khít, củng cố lòng tin và sự ủng hộ giữa nhân dân với Đảng, với chính quyền, giúp ổn định tình hình, tạo đà cho sự phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Cũng chính vì vậy mà trong thời gian qua huyện Nam Đàn đã phát huy được mọi nguồn lực, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng chung sức xây dựng thành công huyện đạt chuẩn Nông thôn mới./.

Nguyễn Mạnh Khôi

Phó trưởng ban TT Ban dân vận Tỉnh ủy

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác