Phát huy vai trò hiệp thương, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc

09:51 29/12/2020

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ tư, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dự hội nghị có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Mai; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh; các vị trong Ban Thường trực và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện một số cơ quan Trung ương.
Hội nghị nhằm thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021; xin ý kiến vào các Tờ trình về việc bổ sung nhân sự Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, bổ sung tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số dự thảo báo cáo chuyên đề. Trong bối cảnh năm 2021 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đây chính là cơ sở để Mặt trận tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề ra; chung tay cùng cả nước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Hầu A Lềnh nêu rõ: Mặc dù bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn thách thức song Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để đạt những kết quả nổi bật.
Theo đó, công tác tuyên truyền được triển khai toàn diện, có nhiều đổi mới, nhất là trong việc kịp thời, sáng tạo, chủ động, quyết liệt tuyên truyền phòng, chống đại dịch COVID-19 và vận động cứu trợ, giúp đỡ người nghèo. Trên cơ sở số tiền, hàng tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động đề xuất với Chính phủ, phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các cơ quan, bộ, ngành liên quan kịp thời phân bổ tiền, hiện vật đến đối tượng sử dụng trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức tốt, chu đáo việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ kinh phí và các nguồn lực ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng.
Công tác vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài được phát huy, qua đó tăng cường các nguồn lực xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức nền nếp, góp phần tạo sự gắn bó giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với nhân dân.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần cùng chính quyền khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai; vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khai mạc hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, năm 2020, Mặt trận luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn; cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, đồng tâm, hiệp lực, đổi mới, sáng tạo trong toàn dân; chia sẻ, góp phần tích cực để đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước.
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, trong năm 2021, Mặt trận các cấp tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng, yêu cầu thực tiễn của đất nước để triển khai hiệu quả các chương trình hành động đã đề ra tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX. Tổ chức Mặt trận các cấp cần thể hiện tốt vai trò trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua; phát huy vai trò của người tiêu biểu, có uy tín trong đồng bào dân tộc, từ đó động viên, khích lệ, nâng cao hơn nữa tính tích cực, tự lực vươn lên thoát nghèo của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đặc biệt, tổ chức Mặt trận các cấp cần tập trung huy động nguồn lực xây dựng nhà ở kiên cố hơn cho nhân dân các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt.
Ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu Mặt trận các cấp cần đi sâu vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát công tác cán bộ; tăng cường lắng nghe, giải quyết thấu đáo những kiến nghị, đề xuất, bức xúc của nhân dân; có giải pháp cụ thể để người dân, địa phương, cơ sở vào cuộc mạnh mẽ hơn đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò hiệp thương, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến, biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung nhân sự Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tờ trình bổ sung tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết hội nghị ̣.

Theo nguồn: TTXVN

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 

Các đơn vị khác